PDFPrintEmail
גראוט אפוקסי
sikadur 42 03 f_resize_resize
Description

סיקדור 42

Sikadur 42 01Ff z resize

 

גראוט אפוקסי תלת רכיבי לעיגון וביסוס מסילות לעגורנים, מגדלי מתכת, רכבות, מחסנים אוטומטיים, בסיסי מכונות כבדות ופלטות ביסוס ועיגון. לתיקון ופילוס משטחי בטון בעומסים כבדים. למילוי וקשירה בין אלמנטים במאמצים ולעיגון קוצים, ברגים ועוגנים לרצפות. בעל חוזק קונסטרוקטיבי גבוה, חוזק לחיצה גבוה במיוחד התלוי בגרסאות השונות של החומר. קיים בגרסה של עד 800 ק"ג/סמ"ר ובגרסה חזקה יותר של עד 1300 סמ"ר/ק"ג. דירוג אגרגטים מיוחד וממוחשב מאפשר קבלת תוצאות מקסימאליות. להדבקה בין בטונים, מתכות, פוליאסטר, אפוקסי, עץ ועוד. מתאים ליציקת קוביות אפוקסי מתחת לסמכי ניאופרן בגשרים. סיקדור 42T לעיגון קוצים אופקיים.
סיקדור 41 ו 43 חומרים זהים אך לשימושים טיקסוטרופיים - לעבודות מלג' ומילוי.
 
אריזות
 31 ק“ג A+B+C
תצרוכת
1 ליטר = 2-2.2 ק“ג / מ“ר

הורד דף מידע בעברית סיקדור 42
הורד דף מידע בעברית סיקדור 502 (אגרגט)
הורד דף מידע באנגלית סיקדור 42
 
הורד סיווג והוראות בטיחות (MSDS) חלק A
הורד סיווג והוראות בטיחות (MSDS) חלק B
הורד סיווג והוראות בטיחות (MSDS) חלק C

קיימים דגמים HE, LE, MP לחוזקים משופרים ורמות עבידות שונות.
יש לבקש מפרטים ודפי מוצר נפרדים עבור הדגמים השונים, בהתאם לדרישות היישום.

סיקדור 42 מורכב משלושה רכיבים/מוצרים:

1. סיקדור 502 (אגרגט / מלאן) בשקים
2. חלק A - בסיס אפוקסי בדלי
3. חלק B- מקשה אפוקסי בדלי